4857 Sayılı İş Kanunu

İŞ KANUNU
Kanun Numarası : 4857
Kabul Tarihi : 22/5/2003
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003
Sayı : 25134
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa:

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı
One comment on “4857 Sayılı İş Kanunu
  1. […] Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 5502 Sayılı […]

Yorumlar kapatıldı.

Risk Analiz Değerlendirmesi
Ankara Risk Analizi
%d blogcu bunu beğendi: