6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

TÜRK BORÇLAR KANUNU
Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkisinin Kaynakları

BİRİNCİ AYIRIM
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Sözleşmenin kurulması

I. İrade açıklaması
1. Genel olarak

MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.
İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.

2. İkinci derecedeki noktalar

MADDE 2- Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır.

İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar.
Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır.

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı
One comment on “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
  1. […] SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 1593 […]

Yorumlar kapatıldı.

Risk Analiz Değerlendirmesi
Ankara Risk Analizi
%d blogcu bunu beğendi: