İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Kanun No: 6331
Kabul Tarihi: 20/6/2012
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
Kapsam ve istisnalar
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

İş Sağlığı ve  Güvenliği Yasası Dökuman İndir

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı
One comment on “İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI
  1. […] İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Posted 2 saat ago by admin This entry was posted in İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. Bookmark the permalink. […]

Yorumlar kapatıldı.

Risk Analiz Değerlendirmesi
Ankara Risk Analizi
%d blogcu bunu beğendi: