Türkiye Cumhurıyeti Tarafından Onaylanan İLO Sözleşmeleri

161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin İLO Sözleşmesi
155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin İLO Sözleşmesi

116 No lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
115 No lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
111 No lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
108 No lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin Sözleşme
105 No lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
100 No lu Eşit Ücret Sözleşmesi
99 No lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
95 Nolu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
87 Nolu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
81 Nolu İş Teftişi Sözleşmesi
80 Nolu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
77 Nolu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
59 Nolu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)
68 Nolu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
55 Nolu Gemi adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
58 Nolu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)
53 Nolu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterlilikleri
45 Nolu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
42 Nolu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)
34 No lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi
29 No lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
26 No lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi
15 Nol lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi
14 No lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı
Risk Analiz Değerlendirmesi
Ankara Risk Analizi
%d blogcu bunu beğendi: