İş Güvenliği

Ankara Risk Analiz  – Türk OSGB
www.turkosgb.com
bilgi@turkosgb.com
0501 2081797
ankarariskanaliz

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331 Sayılı Kanun) Mevzuatı
Çalışma Hayatı İle İlgili Bazı Tüzüklerin Yürürlükten Kaldırılmaları Hakkında Tüzükler… (28.04.2006)
Bazı Tüzüklerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük (BKK 2005/8913) (13.06.2005
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (25.01.13-05:45)
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ (11.03.12)
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik (06.04.11)

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (27.11.10)
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (27.11.10)
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (09.03.10)
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.03.10)
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (09.12.09)
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği (25.11.09)
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik (15.08.09)
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ (31.05.09)
İşçi Sağlığını ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin İthalat 2008/13 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (02.08.08)
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.03.08)
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (19.02.08)
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.06.07)
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ (06.04.07)
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (29.11.06)
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.01.06)
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.10.05)
İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.02.05)
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.02.05)
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğe Ek Yapılması Hakkında Tebliğ (12.01.05)
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (27.11.04)
Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği (18.10.04)
4857 Sayılı İş Kanununun 65 inci Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:1) (26.08.04)
İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Prim Tarifesi (ZIP)
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik (YENİ)
Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik (YENİ)
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (YENİ)
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (16.06.04) (YENİ)
Biyolojik Enkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (10.06.04) (YENİ)
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği (28.04.04) (YENİ)
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik (15.04.2004) (YENİ)
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği (13.04.2004) (YENİ)
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (07.04.04) (YENİ)
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (07.04.04) (YENİ)
İş sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (07.04.04) (YENİ)
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği (06.04.2004) (YENİ)
Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına ilişkin Yönetmelik (06.04.2004) (YENİ)
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği (06.04.2004) (YENİ)
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (06.04.2004) (YENİ)
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği (06.04.2004) (YENİ)
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik (06.04.2004) (YENİ)
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ (04.05.04)
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ (04.05.04)
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında YönetmeliK (24/03/2004) (YENİ)
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (05/03/04) (YENİ)
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik (05/03/04) (YENİ)
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (03/03/04) (YENİ)
Konut Kapıcıları Yönetmeliği (03/03/04) (YENİ)
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (YENİ)
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik (YENİ)
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (YENİ)
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (YENİ)
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (YENİ)
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (YENİ)
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (YENİ)
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (YENİ)
İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında (YENİ)
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (YENİ)
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (YENİ)
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (YENİ)
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (YENİ)
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği (YENİ)
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (YENİ)
Gürültü Yönetmeliği (YENİ)
Titreşim Yönetmeliği (YENİ)
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği (YENİ)
İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (YENİ)
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (9/12/2003) (YENİ)
Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik
Tarımdan Sayılan İşlerde Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik
İşverenlerin işçi isteklerini iş ve işçi bulma kurumuna bildirmeleri hakkında tüzük
Eski Hükümlülerin istihdamı hakkında tüzük (Yürürlükten Kaldırıldı)
Ağır ve tehlikeli işler tüzüğü (Yürürlükten Kaldırıldı)
Fazla Çalışma Tüzüğü (Yürürlükten Kaldırıldı)
Haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri tüzüğü (Yürürlükten Kaldırıldı)
Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri tüzüğü (Yürürlükten Kaldırıldı)
İş süreleri tüzüğü
İşçi çalışma ve kimlik karnesi tüzüğü (Yürürlükten Kaldırıldı)
İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü (ZIP)
İşçi sağlığı ve iş güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük (Yürürlükten Kaldırıldı)
Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü
Sakatların istihdamı hakkında tüzük (Yürürlükten Kaldırıldı)
Gebe veya emzikli kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair tüzük (Yürürlükten Kaldırıldı)
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanun
Hafta tatili hakkında kanun
Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkında kanun
İşyerlerinde Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırılmasına İlişkin Tebliğ
Özürlü ve Eski Hükümlülerin İstihdamı İle İlgili Tebliğ
Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik
İş Teftiş Tüzüğü
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (Yukarıda Yeni Yönetmelik Var)
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel usul ve Kurallar Hakkında Tüzük (Yürürlükten Kaldırıldı)

işyeri güvenliği uzmanı kimler olabilir
işyeri güvenliği kanunu
işyeri güvenliği talimatları
işyeri güvenliği uzmanı sertifikası
işyeri güvenliği uzmanlığı sınav soruları
işyeri güvenliği sertifikası
işyeri güvenliği uzmanlığı
işyeri güvenliği yönetmeliği

Tagged with: , , , , , , , ,
Türk OSGB İletişim, İş Güvenliği, İş Sağlığı kategorisinde yayınlandı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Risk Analiz Değerlendirmesi
Ankara Risk Analizi
%d blogcu bunu beğendi: