İş Güvenliği Uzmanlığı Katılım Koşulları

İş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılmak isteyen adayların TURK OSGB’ ye aşağıdaki belgeler ile başvurması gerekmektedir:

a) TURK OSGB’sine hitaben yazılan ve adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren BAŞVURU DİLEKÇESİ .
b) Adayın mühendis, mimar veya teknik eleman olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi.
c) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.
d) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.
e. (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (a) bendinde belirtilen dilekçe ve belgelerin dışında herhangi belge gerekmemektedir.
f) İş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitimine katılacaklar için geçerli mevcut belge.
1.Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde DÖNÜŞÜM AKADEMİ tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.
2.Eğitim kurumları, başvuru esnasında adaylardan katılacakları programın gerektirdiği şartları karşıladığını gösteren belgeleri istemek ve bu belgeleri beş yıl süreyle her bir aday için açılan dosyada saklamak zorundadır. Bu konuda, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı işlemlerden doğacak sorumluluk eğitim kurumuna aittir.
3.Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belge sahipleri, bu belgelerinin yeterliliklerini Bakanlığa onaylatmak kaydıyla eğitim kurumlarına başvuru yapabilirler.

Ödeme ve Kesin Kayıt:
Ön kayıt yapılabilmesi ve kontenjan ayrılabilmesi için aşağıdaki banka numarasına 300.00 TL. nin yatırılması gerekmektedir.

Bakiye eğitim başlamadan önce TURK OSGB’ nin Yapı Kredi Bankası hesabına yatırılmalıdır.
Banka Hesap Bilgisi
TURK OSGB Ltd. Şti.
Yapı Kredi Bankas Hesap No :
IBAN: TR

Reklamlar
Risk Analiz Değerlendirmesi
Ankara Risk Analizi
%d blogcu bunu beğendi: