Blog Arşivleri

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 29.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26361 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, piyasaya

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25419 KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l – Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi işyerinde genel ekonomik

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı

Gürültü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25463 GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilerin

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; işçilerin, kanserojen ve mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanan

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı

Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 09.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25548 KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25370 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili sağlık ve

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı, çalışma sürelerinin uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Dayanak Madde 2 -Bu Yönetmelik, 22/5/2003

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25369 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı
Risk Analiz Değerlendirmesi
Ankara Risk Analizi